Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa "Mục Tiêu" Và "Mơ Ước" Nếu Như Bạn Muốn Thành Công Trong Tương Lai

Có rất nhiều người thường không thiết lập bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Chúng ta thường không phân biệt được sự khác biệt giữa "Mục tiêu và Mơ ước" .

Mơ ướcmong muốn và ước ao về một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai. Còn Mục tiêu là 1 kế hoạch "Rõ ràng- Cụ thể - Đo lường được" và bạn sẽ phải nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó trong một thời gian xác định.

Thỉnh thoảng, việc thiết lập mục tiêu chỉ khiến bạn thất vọng! Khi bạn đề ra các mục tiêu và cố gắng hết sức để rồi thất bại. Cảm giác thua cuộc khiến bạn nản lòng. Nó làm bạn suy sụp và không thể đạt được mục tiêu nào nữa.

Đây là một trong những lý do khiến nhiều người nghĩ việc thiết lập mục tiêu là vô ích. 

"Tại sao lại muốn đề ra mục tiêu mà bạn biết mình sẽ không thể đạt được?"

Chính vì thế, Nhật Tony đã đã tạo khóa học GoalSetting để giúp cho bạn thấy những lý do tại sao bạn cần phải thiết lập mục tiêu trong tương lai để đặt được kết quả mà mình mong muốn và trở nên thành công hơn trong cuộc sống.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ:

1. Xác định mục tiêu sống và mục tiêu tài chính 

2. Thiết lập thói quen và hoạt động dẫn đến mục tiêu 

3. Tiêu chí đo lường mục tiêu để thành công

 4. Sống với thời gian biểu để thực hiện mục tiêu - Kế hoạch hành động

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2