Báo Động Tây Nguyên Trong Mùa Nắng Hạn

Hồ đập, sông suối cạn đáy, đất đai cằn khô, nứt nẻ, hàng nghìn hecta cây trồng ( cafe, sầu riêng, bơ) héo rũ vì thiếu nước Nước ngầm khu vực Tây Nguyên sụt giảm nghiêm trọng, trong đó có Lâm Đồng, do hạn hán trong thời gian dài, khoan xuống 2-300m không có nước. Các vùng như phía Miền Tây…

tony-

Review Du Lịch BMT

Bài Đăng Mới Nhất

Xem tất cả

Báo Động Tây Nguyên Trong Mùa Nắng Hạn

Hồ đập, sông suối cạn đáy, đất đai cằn khô, nứt nẻ, hàng nghìn hecta cây trồng ( cafe, sầu riêng, bơ) héo rũ vì thiếu nước Nước ngầm khu vực Tây Nguyên sụt giảm nghiêm trọng, trong đó có Lâm Đồng, do hạn hán trong thời gian dài, khoan xuống 2-300m k…

tony
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Review Đồ Ăn BMT

Review Đồ Uống