Quy Trình Kiểm Định Kim Cương Thiên Nhiên Từ A Tới Z Của GIA ( Phần 5 )

Chất lượng của kim cương được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, các yếu tố đó lại liên quan và ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố khác. Do vậy để kiểm tra và đánh giá chất lượng của một viên kim cương thì nó cần phải trải qua quá trình kiểm định vô cùng gắt gao và bài bản. 

Vậy quy trình kiểm tra kim cương của GIA đó sẽ được thực hiện như thế nảo? Hãy cùng Nhật Tony nghiên cứu nhé

Quy Trình Kiểm Định Kim Cương Từ A Tới Z Của GIA

1. Đo kích thước

2. Cân trọng lượng

3. Kiểm tra thật giả

4. Kiểm tra phát quang cực tím

5. Phân cấp màu

6. Kiểm tra Xử lý – Phân cấp độ sạch

7. Đo tỷ lệ cắt mài

8. Kiểm tra trước khi khắc laser

9. Khắc laser

10. Kiểm tra toàn bộ thành phẩm

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2