review-sach

Cảm Nhận Của Nhật Tony Về “Mắt biếc” Như Thế Nào?

Tôi thẫn thờ đạp xe đi và nghe lòng quặn thắt. Trái tim tôi bỗng run lên khúc hát ngày nào: Gửi mùa hè Giữ hộ chút tình yêu Khi chia xa Vẫn nhớ ngày gặp lại Lúc ấy Em có là cô gái Đốt tôi bằng ngon lửa Của riêng em?...” Bản thân mình rất thích đọc s…

tony
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào